Skip to main content

Diensten

Rookgasanalyse en emissiemetingen

Arvansys levert analyse- en meetapparatuur aan een brede klantenkring.

Van een kachelproducent tot grote industriële organisaties, energie centrales en vuilverbranders. Bij de rookgasanalyse van industriële installaties heersen vaak extreme omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid of een hoog stofgehalte. Bij stookinstallaties is het verplicht om de concentratie van de stoffen te meten waarvoor een emissiegrenswaarde geldt.
Bedrijven zijn verplicht om luchtemissies te laten meten volgens de laatste NEN-normen. Emissiemetingen vinden plaats in processen waarbij verbrandingscomponenten en schadelijke stoffen zoals koolstofmonoxide (CO), koolstofdioxide (CO₂), stikstof (NO) of zwaveldioxide (SO₂) worden uitgestoten.

Dit vraagt om meetapparatuur van hoogwaardige kwaliteit, optimale meetprogramma’s en het registeren van de gemeten waarden voor het opstellen van rapportages voor de bedrijfsvoering en toezichthoudende instanties. Wij kunnen u continu realtime inzicht geven in de luchtkwaliteit met opslag van metadata via gespecialiseerde software.


Industriële gasdetectie en analyse

Detectieapparatuur is essentieel om te voorkomen dat werknemers worden blootgesteld aan giftige of brandbare gassen en dampen en een tekort aan zuurstof.
Gasdetectoren bevatten gevoelige sensoren die continu de gevaarlijke zones bewaken. Door meting en controle van de luchtkwaliteit in de directe omgeving worden gassen gedetecteerd en kan er direct worden ingegrepen bij vooraf ingestelde waarden.


Gasdetectie transport en maritiem

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Draagbare apparatuur

Naast complete gasdetectiesystemen levert Arvansys ook draagbare apparatuur aan gecertificeerde meetorganisaties die landelijke metingen bij bedrijven verrichten.